اعطای نمایندگی بیمه

اعطای نمایندگی بیمه

 

چنانچه تمایل به اخذ نمایندگی یکی از بیمه های معتبر ایران را داشته باشید بدون سرمایه یا مکان یا هرگونه امکانی میتوانید در کلاس رایگان آموزش کارشناس بیمه شرکت کرده و پس از گذراندن 12 ساعت کلاس آموزشی نمایندگی بیمه را دریافت نمایید.

با شرکت در این کلاسها از امتیازها و درامد قابل توجه ماهانه آگاه شده و ظرف 5 تا  10 سال بازنشسته شده و از حقوق مادام العمر برخوردار خواهید شد.

درصورت تمایل نام و نام خانوادگی و تلفن خودرا به ایمیل  dr.jahangiri@hotmail.com  ارسال فرمایید تا ترتیب شرکت شما در کلاس فراهم شود.

این کلاسها در کلیه مراکز استانها دایر می گردد.