بورسیه تحصیلی و شغلی

با هدف جذب "نیروی خلاق و روز آمد"
بنیاد جهانگیری بورسیه می کند
 
بنیاد جهانگیری در راستای تربیت نیروهای خلاق و روز آمد پس از گزینش از میان نیروهای خانم و آقا تعدادی از جوانان خلاق ، خوش فکر و هوشمند را بورسیه تحصیلی و شغلی می نماید.
برای دریافت اطلاعات لازم با شماره تلفن 88627104 خانم مهندس غفاری تماس حاصل نمایید.