درباره كندلوس

    کندلوس

بنشسته ای به دامن البرز چون عروس                                        سرسبز،بکر،خاطره انگیز کندلوس                                                                                                              

آن موزه کوچک و مجموعه روستایی که فرزند عشق دیرین و تمامی کودکی و نوجوانی من برای بر کشیدن کندلوس بعنوان نمونه از روستاهای خاک سرسبز و زرخیز ایران بود که گنجینه های کهن تاریخی و سناد گویایی از سرگذشت مردم پر مهر و با صفای نیاکان  ما را در برداشت سرانجام با من بالید و گسترش راستین آن در سال 1359 شمسی آغاز و بنای آنرا پس از هشت سال در 1367 شمی به پایان بردم  و انصاف باید داد در این مدت از لطف خداوند همت و بزرگواری و تلاش و کوشش بی دریغ هنرمندان گمنام و یاری و یاوری و ایثار مردم مهربان و صادق دهکده، کندلوس برخوردار بودم.

روشن است مجموعه فرهنگی کندلوس که با هدف معرفی و اشاعه هنر و فرهنگ اصیل و پربار روستاهای ایران زمین و بازشناختن هر چه بیشتر ارزش های فرهنگی و هنری خطه سرسبز و پربار مازندران برپا گردیده، در مقام مقایسه با دیگر موزه های سترک و نام دار جهان از دیدگاه شکوه و عظمت، از چشمگیری سزاواری برخوردار نیست و چنین انتظاری از آن خام طمعی است، ولی شاید بتوان آنرا تنها مجموعه مردم شناسی در ایران شمرد که بیشترین سهم را در گردآوری اشیاء و یادگاری های دیرین و سنتی مردم ساده دل و روستایی به خویش ویژه کرده و مورد توجه شایان بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

در این مجموعه دست آوردهای ارزشمند هنر و فرهنگ روستایی، کتب خطی، اسناد بی مانند تاریخی منطقه کجور مازندران در راستای شناخت فرهنگ و تاریخ کهن آن گردآوری شده و شامل بخش های زیر است:

  1. بخش اسناد تاریخی
  2. بخش کتب خطی و اسناد تذهیب شده
  3. بخش ابزار زیستی مانند قفل، قیچی و چپق و نظایر آن
  4. بشخ بافته ها و پوشاک
  5. بخش زیورآلات
  6. بخش نقاشی های سنتی و قهوه خانه ای که اکنون در دیدگاه ماست

 

صفحات مرتبط: