سوئیت

سوئیتهای دو تخته:  1000000ريال

سوئیتهای سه تخته: 1300000ريال

سوئیتهای پنج تخته: 2000000ريال

با صبحانه و بلیط رایگان موزه

برای هماهنگی و رزرو با خانم کرمانی 09901949400 تماس بگیرید.