طرح پرورش نهال با خرید تضمینی

طرح تولید نهال با خرید تضمینی

مقدمه: با توجه به خشکسالی و کمبود آب و ریزگردها و آلودگی شهرهای ایران و تعویض درختان آب دوست و همچنین احیائ جنگل های ازبین رفته ؛این بنیاد طرح تولید نهالهای بومی و دیم هر استان را که میلیونها سال در کوهها و بیابانهای کشور وجود دارند در دست اجرا قرار داده تا با کمک هموطنان عزیز بتواند برای جایگزینی در فضای سبز شهرهای ایران و احیاء جنگلها و جلوگیری از ریز گردها و همچنین صادرات به کشورهای دچار مشکل دست به تولید انبوه بزند.

جزئیات اجرای طرح به شرح زیر است:

1-طرح نیاز به حداقل 3000 متر زمین محصور شده با آب و 50 میلیون تومان سرمایه دارد. این طرح در هر مقیاسی قابل گسترش است و میتواند در هر هکتار با 250 میلیون سرمایه به اجرا درآید.

2-طبق قرارداد با یکی از شرکتهای زیر مجموعه بنیاد ( شرکت کارآفرینان دنیای البرز) آموزش، نظارت،مشاوره بطور رایگان بمدت یکسال انجام میشود.

3-مجری طرح طبق قرارداد موظف است نهالها را با 80% سود بعد از یکسال رویشی در اختیار شرکت قرار دهد.

4- چنانچه مجری بتواند کیسه های لیزری و ورمی کمپوست سلولزی طبق آنالیز ارائه شده توسط شرکت را شخصا تامین نماید بیشتر مورد نظر ما میباشد ولی چنانچه نتواند راسا اقلام مورد نیاز را تامین نماید شرکت به نمایندگی از مجری خریدها را انجام خواهد داد.

5- انتخاب نهالهای شناسنامه دار و متناسب با اقلیم شما بعهده شرکت میباشد.

6- وظیفه مجری مراقبت ،آبیاری،جلوگیری از سرقت و حمله حیوانات واجرای دستورالعملهای ارسالی میباشد.

7- چنانچه این وظایف بخوبی انجام شود موضوع آفات،خشک شدن یا هرگونه موضوع اکولوژیکی بعهده شرکت میباشد ضمن آنکه در طول اجرای طرح نظارت و تماس و مذاکره همچنان برقرار  خواهد بود.

8- چنانچه مجری زمین داشته باشد و نیازی به اجاره زمین نداشته باشد و یا خود مایل به کارکردن بوده و نیازی به استخدام پرسنل نداشته باشداین هزینه ها از مبلغ طرح کسر خواهد شد و یا به اصل سرمایه اضافه خواهد شد.

مثال:حدود %25 از سرمایه بابت دستمزد وحدود %7 از کل سرمایه بابت اجاره محاسبه میشود که میتوان از کل سرمایه اولیه کسر شود و یا همین مبلغ به اصل سرمایه اضافه شود.

9- برای آندسته از عزیزانی که بدلیل عدم اعتماد یا بدبینی نگران هستند لازم به ذکر است که کلیه اموال زیر نظر مجری بوده و یکسال همکاری هم رایگان خواهد بود لذا شرکت باید نگران باشد که بعد ازیکسال بما مسترد نشود که دراین صورت هزینه های انجام شده و سود شرکت (40%)از دست میرود بهمین دلیل در قرارداد مجری را موظف می کند که محصول را بما بفروشد.

10- این طرح در حال حاضر در بیست و هفت استان کشور در حال اجراست و میتوان با هماهنگی مجری را برای بازدید از یکی از طرحها اعزام نمود تا با نوع طرح آشنا شود.

11- اخذ وام از جهاد کشاوزی، وزارت تعاون یا صندوق مهر رضا و یا هر بانک دیگر بعهده مجری بوده و شرکت تعهدی در این زمینه ندارد.

12-بعد از اجرای طرح در شهرهای ایران مجری میتواند دیگران را به این طرح دعوت نموده و آشنا سازد و با معرفی افراد جدید به شرکت درصدی از سود را بابت معرفی افراد از آن خود سازد یا با مجریان جدید در قالب چهارچوب همکاری نماید.

13- با توجه به بحران خشکسالی این طرح برای سالیان دراز ادامه داشته و مجریان در صورت تمایل میتوانند چندین سال به این همکاری ادامه دهند.

14- کلیه عوامل فورس ماژور (قهریه) نظیر سیل و آتش سوزی و زلزله و نظایر آن هیچ گونه مسئولیتی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد.

15- در باغهایی که فاصله میان درختان حداقل 4_5 متر باشد میتوان کیسه های نهال را برده و ار آن فضا استفاده نمود.

16-پاکتها بر روی زمین قرار گرفته و هیچ نوع سازه ای یا دخالتی در سطح ظاهری زمین زمین نخواهد داشت.

17-در مناطق شور نیز میتوان این طرح را اجرا نمود.

امید است این گزارش به ابهامات و سوالات شما پاسخ داده باشد.

 

 

تصاویر: