پکیج جامع کارآفرینی و کسب و کار در ایران

شما میتوانید از بنیاد جهانگیری با شماره 88860365-7 پکیج آموزشی جدید و جامع(برخیز تا هزارقیامت بپاکنیم) را به قیمت 10میلیون ریال خریداری و با کلیه طرحها وکسب و کارها آشنا شوید.
 

تصاویر: