جذب نماینده فعال

بنیاد جهانگیری نماینده فعال می پذیرد
 
بنیاد جهانگیری جهت توسعه و ترویج فعالیت های خود از کلیه علاقه مندان در سراسر کشور نماینده فعال ، خوش نام و هوشمند می پذیرد.
کلیه علاقه مندان به فعالیت های اقتصادی ، فرهنگی ، تولیدی و کشاورزی و ... می توانند با شماره 88627104 خانم مهندس غفاری تماس حاصل نمایند.

دسته بندی: