دعوت به همکاری 2

به منظور نظارت بر فعالیتهای تولیدی از دارندگان مدرک از گروه منابع طبیعی یا کشاورزی جهت همکاری در شهرهای کرمان - اصفهان - شیراز دعوت بعمل میآورد .علاقه مندان با ارسال سوابق و مدارک و شماره تماس به ایمیل Dr.jahangiri@hotmail.com تمایل خود را در یکی از شهر های فوق اعلام نمایند.

دسته بندی: