دکتر جهانگیری در پایش

دکتر علی اصغر جهانگیری شنبه شب مورخ 1 / 7 / 96  میهمان برنامه پایش خواهد بود.برنامه پایش از شبکه اول سیما پخش میگردد

دسته بندی: