کارگاه اشتغال قطعی

کارگاه اشتغال قطعی با فروش و سود تضمینی در زمینه های گوناگون
مدرس:دکترعلی اصغر جهانگیری
شما در این کارگاه یکروزه با بسیاری از ایده های خود اشتغالی وکسب و کار در محیط اطرافتان که تا بحال به ان بی توجه بوده اید اشنا می شوید و راه های خلق فرصت از این پدیده را می اموزید.
مبلغ سرمایه گذاری برای شرکت در این کارگاه : 200 هزار تومان
برای شرکت در این کارگاه عدد 1726 را به شماره 100046446 پیامک کنید.
زمان سه شنبه 16 اذر ماه

دسته بندی: