این بشر دو پا

این بشر دو پا
قیمت:
300,000 ریال
دسته بندی: 
معرفی محصول: 

تلاشبشر از بدو پیدایش اگر چه توانسته حیوانات را اهلی کند ولی قدرتی مافوق خود نداشته تا انسان را اهلی کند لذا با پیدایش مذاهب ادیان قانون مکاتب و فرهنگ همواره در تلاش برای اهلی کردن خود بوده که از نظر نویسنده هرگز موفق نگردیده و زمانیکه با تهدید یا عدم امنیت روبرو شود همان موجود وحشی و اهلی نشده ای است که آثارش را در این کتاب می خوانید.