موز

موز
قیمت:
800,000 ریال
دسته بندی: 
معرفی محصول: 

نام علمی: Musa sapientum

گیاهی علفی درختچه مانند و دارای برگهای بسیار پهن است. گلهای آن مجتمع و بصورت سنبله و میوه آن ابتدا سبز و بعد از رسیدن زرد میباشد.