نهال سیب بدون شاخه

نهال سیب بدون شاخه
نهال سیب بدون شاخه نهال سیب بدون شاخه
قیمت:
1,500,000 ریال
معرفی محصول: 

درخت بدون شاخه سوییسی