وربن

وربن
قیمت:
100,000 ریال
معرفی محصول: 

وربن

گیاه به لیمو به نام علمیLippiacitriodora

از خانوادهVerbenaceae

گیاهی است درختچه ای برگ های له شده این گیاه بوی خوشایند لیمو را دارد غالب نواحی گرم و معتدل در ایران هم نمونه هایی از آن را آورده و در استان های شمالی و باغ ها كشت داده اند ولی بومی ایران نیست

روش تكثیر جنسی در گیاه به لیمو كاشت بذر و روش تكثیر غیرجنسی آ‌ن ازدیاد به وسیله قلمه چوبی می‌باشد (روش غیرجنسی كاربردی‌تر است.(