عمومی

اطلاعیه

اخیرا شخص کلاهبرداری به نام آقای پنجه که به دلیل سرقت از این موسسه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته با تماس با اعضای باشگاه و اشاعه مطالب کذب و بی پایه موجب نگرانی پاره ای از اعضا را فراهم میسازد.لذا جهت آگاهی و هوشیاری از پاسخگویی و تماس با این فرد اجتناب فرمایید.

عرفان و آب

این بنیاد سالهاست با جمع آوری افکت آب از قطره آب یا جوی آب یا طوفان دریا و انواع صداهای که توسط آب ایجاد میشود در نظر دارد که چند دقیقه موسیقی که همه نوازنده های آن آب هستند تنظیم و به اجرا در آید. این اثر که عرفان و آب نام دارد به کمک شما در زمینه موسیقی دارای تجارب ارزنده ی می باشد نیاز دارد.

لطفاً برای همکاری با این موسسه تماس حاصل فرمائید .

همکاری برای کتاب دیو سفید

کتابی در دست تهیه و تدوین است که دیو سفید از افسانه تا حقیقت نام دارد لذا از کلیه اندیشمندان نویسندگان و محققین کشور دعوت بعمل می آید تا با ارائه اطلاعات و مستندات و مدارک در رابطه با پیدایش دیو سفید با این بنیاد همکاری نمایند .