سخن گردشگران

بسیار مهم است صنعت گردشگری در ایران گسترش یابد و به آن توجه ویژه ایی شود. من واقعا خوشحالم که این اتفاق کم کم در حال اتفاق است.

کندلوس یک طبیعت واقعی و حیات بخش است.

روستای کندلوس بازسازی زیبایی های قدیمی یک شهر است.

مکانی بسیار مناسب برای سفرهای تابستانی، روستای کندلوس تجربه‌ایی خنک در دل تابستان بود...