سخن گردشگران

کندلوس یک طبیعت واقعی و حیات بخش است.

بسیار مهم است صنعت گردشگری در ایران گسترش یابد و به آن توجه ویژه ایی شود. من واقعا خوشحالم که این اتفاق کم کم در حال اتفاق است.

مکانی بسیار مناسب برای سفرهای تابستانی، روستای کندلوس تجربه‌ایی خنک در دل تابستان بود...

روستای کندلوس بازسازی زیبایی های قدیمی یک شهر است.