روستای نیچکوه

روستای نیچکوه

روستای نیچکوه یکی از زیباترین روستاهای بخش کجور می باشد که از شمال به جنگل ترمک و لیمن کوه (مرز روستای گیل کلا یکی از روستاهای بخش کجور) از جنوب به گردونه تاریک نو (مرز روستای میناک یکی از روستاهای بخش ییلاقی نور) از مشرق به کوه دردنگ و دایجک و از مغرب به اس.پی.او(سپیدآب) ختم می شود.
کوههای مهم روستای نیچکوه عبارتند از :
گل ماربن  -  زردسر - پلیمال کر - مهدی کر - سرچال کر - قراچال - انگیرگ - دایجک - دردنگ - اسپی کر ( کرسر پلیمال) - کرگ سو - سرزرشکک - گت مالینگا - یخ نو - صالح پلیمال - ترمک کر - مغار .
آب و هوا :
روستای نیچکوه دارای آب وهوایی سرد و مرطوب می باشد. هوا در اکثر مواقع نظم فصلی ندارد و به همین علت نمی توان آن را به وضوح در یکی از گروه های فصلی قرار داد. زمستان های این روستا بسیار سرد و با بارش برف همراه است و دارای تابستان هایی معتدل و خشک است. میزان بارندگی در این روستا بسیار زیاد است و همین امر موجب تنوع پوشش گیاهی شده است. پوشش گیاهی مردم روستا را به امر کشاورزی، زراعت و باغداری واداشته است .
منابع طبیعی :
استان مازندران به ویژه دامنه سلسله جبال البرز دارای درختان جنگلی و پوشش گیاهی انبوهی است. روستای نیچکوه نیز به علت واقع شدن در این استان و قرارگیری آن در دامنه ها وارتفاعات دارای پوشش گیاهی غنی است. از طبیعت این روستا جنگل های بی شمار و دشت هایی بی نظیر را می توان نام برد که جلوه آن نظر هر بیننده ای را جلب می کند.
همچنین روستای نیچکوه به علت داشتن گیاهان زینتی و دارویی آن را معرف خاص و عام کرده است.
حیات وحش :
این روستا به علت داشتن آب و هوای معتدل و مرطوب و پوشش گیاهی و جنگلی انبوه و دارا بودن دشت های مرتفع و علفزارها، دارای جانوران متنوعی می باشد که بسیاری از آن ها کمیاب یا حتی نایاب در اکثر نقاط کشور و در بعضی موارد، دنیا می باشد که به دلیل حمایت نکردن و گمنام ماندن بعضی از آن ها متاسفانه در حال انقراض می باشند و یا منقرض شده اند.(مثل پلنگ)
فرهنگ عامه :
مردم روستا به خصوص بومیان آن سفید پوست در بعضی موارد بور و چشم آبی هستند. عموما با هوش و با استعداد و مردم زحمتکش و مهربان و دلسوز و میهمان نواز هستند. چندان به فکر مال دنیا نیستند و عموما قانع و کمتر بلند پروازی می کنند. اگر محبتی در حق شان شود محال است آن را بی پاسخ بگذارند در این منطقه سرقت، قتل، جنایت خیلی کم اتفاق می افتد و با آن که نه ماه از سال اکثر خانه ها خالی از سکنه است و درها همه باز است کمتر پیش آمده که چیزی به سرقت رفته باشد. این مردم برای حفظ آبروی شان بسیار اهمیت قائلند اما اگر پردۀ گفتارشان با یکی پاره شد دیگر از گفتن حرفی یا تهمتی رویگردان نیستند. بازار شایعه به دلیل بیکاری و نبودن سرگرمی همیشه گرم است .برای حق نان ونمک احترام قائلند . در این محل به علت بافت عمیق خانوادگی زنان از مردان رو نمی گیرند تمام عقد ها در اینجا عقد دائم است.
به ندرت پیش آمده که زنی طلاق گرفته باشد . زنان بیشتر از مردان برای تامین هزینه زندگی و خانواده تلاش می کنند.  اکثر زنان قبل از شروع کار روزانه یک بار به جنگل می روند و هیزم مورد نیاز خانه را تامین می کنند .سپس به جز خانه داری در گله داری و کشاورزی دوش به دوش مرد خانه خود کار می کنند .
سفید کردن خانه، شکستن هیزم برای تنور ، دوشیدن گاو، جالیز کاری، کاشتن سبزی، ازجمله وظایف زن محسوب می شود . اگر چه مراسم و آیین های سنتی آنان روبه انقراض است اما هنوز در گوشه و کنار دهکده ها کجور روح تعاون و همیاری دیده می شود.
گویش محلی :
 لهجه مردم روستای نیچکوه مازندرانی محسوب می شود .
 
 منبع: وبلاگ روستای نیچکوه

آدرس: 
روستای نیچکوه از شمال به جنگل ترمک و لیمن کوه (مرز روستای گیل کلا یکی از روستاهای بخش کجور) از جنوب به گردونه تاریک نو (مرز روستای میناک یکی از روستاهای بخش ییلاقی نور) از مشرق به کوه دردنگ و دایجک و از مغرب به اس.پی.او(سپیدآب) ختم می شود.
تصاویر: 
روستای نیچکوه
روستای نیچکوه
روستای نیچکوه
روستای نیچکوه
روستای نیچکوه